Boserup Skov
Boserup Skov er skøn på alle årstider, men på våde forårs- eller efterårsdage kan det være svært at få barnevognen gennem skovstierne. Ved flere af indgangene er der mulighed for at tage et kort over skoven. Der er desuden stiforbindelse fra Boserup Skov til Kattinge sø.
Transport: Bus nr. 605 og 607 kører lige til Boserup Skov og det kan anbefales at tage bussen ud og gå hjem gennem Sct. Hans, hvor man eventuelt kan besøge det kulturhistoriske museum på Sct. Hans.